Blogi: ContrAl Clinicsin kotisivuilla tehtyjen AUDIT- testien tulokset

  • On December 5, 2018

AUDIT-testi on Maailman Terveysjärjestössä (WHO 2001) tehty väline jolla tunnistetaan alkoholin riskikäyttöä. Se on käytössä ympäri maailmaa ja on osoittautunut varsin luotettavaksi arvioitaessa alkoholinkäytöstä aiheutuvia riskejä. Testi sisältää 10 kysymystä joiden avulla vastaaja kuvaa omaa alkoholinkäyttöään. Ensimmäiset kysymykset keskittyvät alkoholin käyttömääriin ja tiheyteen. Kysymykset 4-7 mittaavat riippuvuusoireita ja viimeiset kolme alkoholin käytöstä johtuvia haittoja. Testi on erittäin helppo ja nopea täyttää. Päämääränä on tavoittaa alkoholin riskikäyttäjät mahdollisimman varhain sekä motivoimaan heitä vähentämään kulutustaan.

ContrAl Clinicsin sivuilla oleva AUDIT-testi on täytetty kymmeniä tuhansia kertoja. Oletettavasti testin tehneistä suurin osa testasi anonyymisti omaa alkoholinkäyttöään. Tulokset osoittavat, että lähes puolella (44,5%) testin tehneistä ovat riskit erittäin suuria saada fyysisiä vaurioita sekä alkoholiriippuvuus alkoholin liikakäytöstä johtuen. Yli 86 % vastaajista alkoholiin liittyvät riskit ovat kasvaneet. Vain runsaalla 13 prosentilla riskit ovat vähäisiä ja alittavat haittoja ilmaisevan riskirajan. Julkaisemme alkuvuodesta 2019 uuden blogipostauksen, jossa käymme hieman tarkemmin läpi testin tuloksia.

Testin pääset tekemään täällä, ja se on tietenkin anonyymi.

 

Tulokset:

Audit-pisteet ja alkoholinkäytön
riskikuvaus

%
testatuista
0-7 pistettä, riskit vähäisiä 13,2
8-10, riskit lievästi kasvaneet 9,1
11-14, riskit selvästi kasvaneet 14,2
15-19, riskit suuria 19,0
20 ja yli, riskit erittäin suuria 44,5

Audit-10 testin tulokset graafisesti esitettynä

 

0 Comments