Peliriippuvuus ja sen hoito ContrAl-menetelmällä

Peliriippuvuuden avohoito-ohjelma on kehitetty Suomessa suomalaisten alan ammattilaisten toimesta. ContrAl Clinics on tämäntyyppisten hoito-ohjelmien kehittäjänä ja toteuttajana yksi kokeneimpia maailmassa. Tällä hetkellä hoidamme peliriippuvuus -potilaita ainoastaan Helsingin yksikössämme. Huomaathan, että peliriippuvuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa nimenomaan uhkapelejä ja rahapeliriippuvuutta. Viihdepeliriippuvaisia (nettiroolipelit, konsolipelit jne.) hoidamme nettiriippuvuuden hoitoon tarkoitetulla ohjelmallamme.

Peliriippuvuuden vaikeusaste ja monet yksilölliset tekijät vaikuttavat sekä hoitomuodon valintaan että hoitotuloksiin. Sekä psykososiaalisista hoitomuodoista että lääkehoidosta on saatu lupaavia tutkimustuloksia peliriippuvuuden hoidossa. Helsingin Sanomat kirjoitti vuonna 2014 Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksella tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan alkoholiriippuvaisten hoitoon tarkoitettu lääke voi auttaa myös peliriippuvuuteen. ContrAl Clinicsissä peliriippuvaisia potilaita on hoidettu hyvin tuloksin jo vuosia.

Kehitteillä on myös viihdepeli- ja internetriippuvuuden hoitoon tarkoitettu ohjelma. Etsimme parhaillaan halukkaita potilaita hoito-ohjelman pilotointivaiheeseen. Ohjelman kesto on noin 3-4 kk, eikä sen yhteydessä käytetä lääkitystä. Pilotointivaiheen potilaat saavat hoito-ohjelman 150 eurolla, joka on 90% alennus 1.500 euron normaalihinnasta. Tarjous on voimassa rajoitetun ajan. Lue hoito-ohjelmasta lisää täällä.

Peliriippuvuus mietityttää? Haluatko tietää lisää hoidosta? Kysy ammattilaisiltamme!

Ota yhteyttä
klsjdajsdhaksjdhasj

Peliongelma ja peliriippuvuus

Riippuvuushäiriöissä aivojen mielihyväjärjestelmän toiminta on muuttunut. Mielihyväjärjestelmän toimintaan voidaan vaikuttaa hoito-ohjelman ja lääkehoidon avulla. Hyvä hoitotulos saavutetaan kun psykososiaalisiin, pelaamisen hallintaa edistäviin menetelmiin yhdistetään lääkehoito.

Noudattamalla lääkärin ja terapeutin ohjeita voit parhaiten edesauttaa elämänmuutosta. Tavoitteena on, ettei sinun enää tarvitsisi kärsiä pelaamisen aiheuttamista moninaisista terveydellisistä, sosiaalisista ja henkisistä haitoista. Peliriippuvuus on voitettavissa!

klsjdajsdhaksjdhasj

Peliriippuvuus -hoidon sisältö

Hoidon alussa kartoitetaan tilanteesi sekä rahapeliriippuvuuden aste. Strukturoidun ohjelman ja erilaisten kotitehtävien avulla käydään läpi pelitilanteisiisi liittyviä asioita ja tapoja. Lisäksi pohdimme yhdessä pelaamista ylläpitäviä sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä sekä riskitilanteita ja hallintakeinoja näiden suhteen. Motivaatiotasi muutokseen tuetaan mahdollisimman paljon.

Mahdollinen lääkehoito suunnitellaan yksilöllisesti, omat yksilölliset tarpeesi huomioiden. Pääsääntöisesti lääke annostellaan ContrAl – menetelmän mukaisesti kohdennetusti vain riskitilanteiden yhteydessä. Terapia ja lääke yhdessä vähentävät pelaamisen pakonomaisuutta.

klsjdajsdhaksjdhasj

Riippuvuuden hoitojakso

Peliriippuvuus -perushoitojakso ContrAl Clinicsissä kestää yleensä 3-5 kuukautta, joskin hoidon pituus määräytyy usein yksilöllisesti, oman tilanteesi mukaan. Avohoito-ohjelmassa yhdistetään kognitiivis-behavioraalinen lyhytterapia ja mahdollinen lääkehoito. Käyntisi ovat pääasiassa strukturoituja yksilökäyntejä, mutta myös omaisesi voivat osallistua joillekin vastaanottokäynneille.

Hoito-ohjelma ei sisällä velkaneuvontaa. Perushoito-ohjelman jälkeen sinulle suunnitellaan tarvittaessa yksilöllisiä seurantakäyntejä. Peliriippuvuus -hoito-ohjelman kustannus on 1.880 euroa.

Hoito-ohjelmaan sisältyy tapaamisten lisäksi joukko itsehoitotehtäviä, jotka on laadittu edistämään itsetutkiskelua ja muutostavoitteiden saavuttamista. Tapaamisten aikana käymme yhdessä läpi itsehoitotehtäviäsi. Lisäksi pohdimme pelaamiseen liittyvää käyttäytymistäsi sekä erilaisia strategioita vanhojen käyttäytymismallien muuttamiseksi ja retkahdusten välttämiseksi.