Rekisteriseloste

Note: toggle the language switch in the upper right corner (desktop) or under the menu (mobile) to change Privacy Policy language to English.

NOVALCO OY CONTRAL CLINICSIN KULUTTAJA-ASIAKKAIDEN ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolain (523/99)10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä: 13.5.2018

Rekisterinpitäjä

Nimi: Novalco Oy Contral Clinics
Y-tunnus: 1749729-5
Osoite: c/o Lääkäriasema Vita, Mikonkatu 7 , 00100 HELSINKI
Puhelin: +358 (0)9 228800 (vaihde)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jukka Keski-Pukkila (toimitusjohtaja)
Osoite: c/o Lääkäriasema Vita, Mikonkatu 7 , 00100 HELSINKI
Sähköposti: jukka.keskipukkila@contral.com

Rekisterin nimi

Contral Clinicsin kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
asiakassuhteiden hallinta ja hoitaminen, palveluiden tuottaminen, laskutus, maksujen valvonta, maksujen perintä, markkinointi, asiakassuhteiden ja liiketoiminnankehittäminen sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, ajanvarauksien ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Potilastiedot säilytetään täysin erillisissä järjestelmissä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Novalco Oy ContrAl Clinicsin alihankkijoilla tai kumppaneilla.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • perustiedot, kuten syntymäaika/henkilötunnus
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakas-/sopimusnumero, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, laskutus- ja maksutiedot, perintään liittyvät tiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot ja palvelun keskeyttämistä tai peruuttamista koskeva tieto
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, Internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja voidaan lisäksi kerätä rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä, kun rekisteröity käyttää palveluita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen. Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa perintätoimistolle. Novalco Oy ContrAl Clinics voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin teknisen ylläpidon vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla (esim. siten että Yhdysvalloissa säilytettävää tietoa käsitellään vain Privacy Shield –järjestelmän alaisten kumppanien ja alihankkijoiden toimesta).

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Järjestelmään on pääsy vain niillä Contral Clinicsin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka työnsä puolesta osallistuvat tietojen käsittelyyn. Kullakin rekisteriä käyttävällä työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa.

 

NOVALCO OY CONTRAL CLINICSIN YRITYS JA YHTEISÖASIAKKAIDEN REKISTERI

Henkilötietolain (523/99)10 §:n mukainen rekisteriseloste Laatimispäivä: 13.5.2018

Rekisterinpitäjä

Nimi: Novalco Oy Contral Clinics
Y-tunnus: 1749729-5
Osoite: c/o Lääkäriasema Vita, Mikonkatu 7 , 00100 HELSINKI
Puhelin: +358 (0)9 228800 (vaihde)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jukka Keski-Pukkila (toimitusjohtaja)
Osoite: c/o Lääkäriasema Vita, Mikonkatu 7 , 00100 HELSINKI
Sähköposti: jukka.keskipukkila@contral.com

Rekisterin nimi

Contral Clinicsin yritys- ja yhteisöasiakkaiden hallintajärjestelmä (CRM ja mahdolliset muut markkinointirekisterit)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteiden hallinta ja hoitaminen, myynti ja markkinointi, mielipide- ja markkinatutkimus, asiakassuhteiden ja liiketoiminnan kehittäminen sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yrityksen yhteyshenkilön tiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, tehtävä ja asema yrityksessä, kontaktihistoria
  • asiakas- ja asiointisuhdetta koskevat tiedot, kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot, asiakaspalautteet, markkinointitilaukset (julkaisut ja tiedotteet), asiakaskyselyiden tulokset
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • verkkokäyttäytymistiedot
  • mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisterinpitäjän työntekijöiltä (mm. käyntikortit, palaverimuistiot), julkisista tietolähteistä, kaupallisista rekistereistä ja rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Contral Clinicsin mahdollisille tytär- ja maayhtiöille ja näiden ylläpitämiin tietokantoihin. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla (esim. siten että Yhdysvalloissa säilytettävää tietoa käsitellään vain Privacy Shield –järjestelmän alaisten kumppanien ja alihankkijoiden toimesta).

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakashallintajärjestelmään ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain ne Contral Clinicsin henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, jotka työnsä puolesta osallistuvat tietojen käsittelyyn. Kullakin järjestelmää käyttävällä työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteri sijaitsee Contral Clinicsin palveluntarjoajan palvelimilla. Palvelimet on suojattu tarvittavilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä.

Palaa etusivulle.