Alkoholisti, alkoholiongelma ja alkoholin riskikäyttö

Alkoholisti ei enää pysty hillitsemään alkoholinkäyttöään, ja hän kärsii sekä fyysisistä että psyykkisistä alkoholin vieroitusoireista. Muutama prosentti suomalaisista on alkoholisteja, ja alkoholistin juominen voi olla kausittaista tai jatkuvaa. Alkoholin suurkulutus on terveydelle erittäin haitallista, mutta se ei välttämättä tarkoita että ihminen on alkoholisti sanan varsinaisessa merkityksessä. Jos epäilet olevasi alkoholisti, alkoholin suurkuluttaja tai riippuvainen alkoholista, voit tehdä nopean pikatestin tällä sivulla.

ContrAl Clinicsin tutkitulla hoitomenetelmällä 78% potilaista onnistuu saavuttamaan tavoitteensa alkoholinkäytön vähentämisessä. Hoitomenetelmästä voit lukea lisää Palvelut-sivulta, kun taas Yhteystiedot-sivulta löydät ContrAlin klinikoiden yhteystiedot sekä lomakkeen jonka avulla voit kysellä lisää hoidon yksityiskohdista tai ajanvarauksesta.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan alkoholismi on yksi kehittyneiden maiden suurimmista kansanterveysongelmista. Suomalaisten pahin terveysuhka on päihteiden liikakäyttö. Vuonna 2010 suomalaiset käyttivät alkoholia 10,0 litraa (100% alkoholia) asukasta kohden vuodessa. THL:n vuonna 2008 syksyllä kerätyn juomatapatutkimuksen mukaan 15-69 -vuotiaista suomalaisista miehistä 33 % ja naisista 19 % on alkoholin riskikäyttäjiä.

Alkoholin lisääntynyt käyttö lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä toimeentuloturvan tarpeen ja kustannusten kasvua. Alkoholin arvioidaan aiheuttavan Suomessa vuosittain noin 2500 parhaassa iässään olevan ihmisen ennenaikaisen kuoleman.

Suomalaisen alkoholikulttuurin erityispiirre on edelleen humalajuominen. Alkoholin suurkulutus johtaa helposti alkoholiriippuvuuteen. Kun alkoholi alkaa kuulua arkipäivän toimintoihin sen sietokyky ja käyttömäärät kasvavat. Alkoholisti, alkoholin suurkuluttaja ja riskiryhmään kuuluva löytää avun ContrAl Clinicsin klinikoilta, kuten tuhannet hoitamamme potilaat ovat osoittaneet.

Kuulostaako alkoholismin hoito tieteellisellä menetelmällä kiinnostavalta? Kysy lisää menetelmästämme tai varaa aika hoitoon!

Yhteystietoihin

Oletko alkoholisti, alkoholin suurkuluttaja tai riskiryhmään kuuluva? Epäiletkö että joku läheisistäsi on?

klsjdajsdhaksjdhasj

Kun vastaat tähän 10 kysymyksen testiin, saat omaan käyttöösi tiedon, miten alkoholinkäyttösi sinuun vaikuttaa ja miten suuria riskejä se tuottaa. Valitse se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettasi.

Alkoholin haittavaikutukset voidaan jakaa kahteen pääryhmään

  • Jatkuvan juomisen aiheuttamiin
  • Yksittäisistä juomiskerroista aiheutuviin

Jatkuvan juomisen aiheuttamia haittavaikutuksia ovat

  • Masennus
  • Hermosairaudet
  • Korkea verenpaine
  • Maksakirroosi
  • Haimasairaudet
  • Älyllisten toimintojen heikkeneminen

Yksittäisiin juomiskertoihin liittyviä riskejä ovat muun muassa

  • Yliannostus (alkoholimyrkytykset)
  • Väkivaltainen käyttäytyminen
  • Erilaiset onnettomuudet
  • Hukkuminen

ContrAl-hoidon tavoitteena voi olla

  • Kulutettujen alkoholimäärien vähentäminen
  • Täysraittius

"Tärkeintä on, että potilas itse sitoutuu asettamaansa tavoitteeseen."

Omaiset tekevät usein kaikkensa auttaakseen läheistään pääsemään irti alkoholiriippuvuudesta, mutta perusteellisesti opittua tapaa ei useinkaan ole helppo muuttaa. Silloin tulee kääntyä ammattilaisen puoleen asianmukaisen avun saamiseksi. Jos alkoholiriippuvuutta yritetään hoitaa lyhytjänteisesti ja ilman jatkohoitoa, ongelma useimmiten uusiutuu ennen pitkää. Testaa oletko itse alkoholisti tai pyydä läheistäsi tekemään tämän sivun yläosassa oleva Audit-10 -testi.

Haluatko auttaa itseäsi tai läheistäsi vähentämään alkoholinkäyttöä?

Alkoholin suurkulutusta esiintyy kaikissa ikäryhmissä. ContrAl Clinics auttaa juomiskierteeseen joutuneita, eikä alkoholisti enää jää yksin. Hoito soveltuu kaikille alkoholiongelmasta kärsiville. ContrAl-menetelmän avulla pyritään vähentämään juomahimoa, jolloin alkoholinkulutuksesi vähenee asteittain hoidon aikana. Hoidon lopullisen tavoitteen jokainen asettaa itse.